VIGTIGT: JEG TAGER IKKE NYE KLIENTER…

Har du, din partner eller dit barn fået diagnosen ADHD?

Eller overvejer du om du eller dit barn kunne få diagnosen?

Så kan du få hjælp hos en ADHD Coach, så du kan begynde at få styr på problemerne et for et.

ADHD Coaching kan bruges som et supplement til medicin eller som et alternativ, og du er velkommen til coaching uanset om du tager medicin eller om du ikke tager medicin. Du kan også bruge ADHD Coaching som en støtte mens du nedtrapper din dosis eller trapper helt ud af dit medicinforbrug.

Typiske problemer, som mine klienter døjer med, er et eller flere fra nedenstående liste:

 • Jeg føler mig rastløs eller har indre uro.
 • Jeg har tankemylder og kan ikke overskue opgaver, der kræver planlægning.
 • Jeg har problemer med at huske aftaler eller andet, jeg burde huske.
 • Jeg føler mig overaktiv og nødt til at gøre ting, som var jeg drevet af en indre motor.
 • Jeg har svært ved at fastholde opmærksomheden, når jeg udfører kedeligt eller ensformigt arbejde.
 • Jeg har svært ved at koncentrere dig om, hvad folk siger til mig, selv når de taler direkte til mig.
 • Jeg afbryder ofte andre eller færdiggør deres sætninger for dem.

Måske genkender du dig selv eller en af dine nære i de problemer?

På disse sider kan du læse mere om ADHD Coaching, inden du tager stilling til om det er noget for dig, din partner eller dit barn.

Folk med diagnosen ADHD har som oftest problemer af vidt forskellig karakter, og hver person oplever sine problemer på en helt unik måde. Det er derfor at det sjældent hjælper bare at “tage sig sammen” eller få en masse velmenende råd fra venner og familie.

Det er derfor at de generiske og ofte meget generelle metoder som at have meget struktur i hjemmet eller altid bruge sin kalender fejler og bliver til nederlag på nederlag og en udbygget følelse af at være forkert eller unormal.

Og det er netop derfor den coachende tilgang virker. Den tager nemlig udgangspunkt i det enkelte menneskes problemstillinger og indre oplevelse af problemet. Og så finder vi en løsning på dit problem, som passer til dig og som kommer fra dig.

Hvad kan vi arbejde med i ADHD Coaching?

I sessionerne fokuserer vi på de problemer som er vigtigst for dig med diagnosen ADHD. Det kunne eksempelvis være:

 • Hukommelse: Huske ting, huske aftaler, komme ud af døren med alle mine ting, etc.
 • Tanker: Ro på tankerne, stoppe tankemylder.
 • Indre Ro: Slappe af i kroppen, bremse den indre motor, finde ro i mig selv.
 • Fokus: Holde fokus, bryde fokus igen.
 • Initiativ: Gøre ting, komme igang, komme ud af sengen, tage mig sammen.
 • Struktur: Overblik, orden, struktur, få et afslappet forhold til uorden/kaos.
 • Tidsstrukturer: Overskue tid, planlægge tid/aftaler, huske aftaler.
 • Prioritering. Tage valg, prioritere, handle velovervejet, styre impulserne.
 • Evner: Stave bedre.
 • Søvn: Sove bedre, falde i søvn om aftenen, vågne om morgenen.
 • Selvværd: Styrke selvværd og selvtillid, håndtere tvivl, finde ro med mig selv, acceptere mig selv.
 • Selvkritik: Være mindre hård ved mig selv, være mere positiv overfor mig selv, holde op med at slå mig selv oven i hovedet, ændre negative tanker til positive tanker og følelser.
 • Socialt: Fungere bedre socialt, have tillid til mig selv og andre, slappe af blandt andre mennesker.
 • Empati: Sætte mig i andres sted, forstå hvad folk mener.
 • Vrede: Kontrollere min vrede, have færre udbrud, slappe mere af, kunne håndtere situationer med mere ro på.
 • Identitet: Se på mig selv som et helt menneske, acceptere mig selv.

Forløbet justeres løbende i forhold til dine styrker, svagheder og egne ønsker i forhold til, hvad der er vigtigt i dit liv.

Hvad er ADHD Coaching?

ADHD Coaching tager udgangspunkt i den coachende proces. Det betyder, at jeg som coach ikke kommer med gode råd, forslag til løsninger og vejledning i, hvordan du skal leve dit liv.

Det betyder, at coaching er en noget anden oplevelse end du har haft i tidligere samtaler med psykologer, psykiatere og andre sundhedsprofessionelle og terapeuter. En meget anden oplevelse.

Når du kommer ind til ADHD Coaching tager vi hver gang udgangspunkt i et af dine problemer – og hvis der er mange problemer, så hjælper jeg dig med at fokusere ind på bare et af dem i den session. Så går vi på opdagelse i de tanker og følelser, der hænger sammen med netop det problem og måden du oplever problemet for at finde ud af lige præcis hvordan du oplever det problem. Vi skal i stor detalje her, dels fordi jeg jo ikke skal komme med forslag til løsninger som alligevel ikke passer til dig og dit sind, dels fordi en stor del af din adfærd styres af idt ubevidste sind. Så i denne proces opdager du, hvad der styrer dine tanker og følelser, – og dermed din adfærd. Og derfra er det overraskende let at ændre på tingene. Igen er jeg tovholder sammen med dig og din guide rundt i sindet.

På den måde finder du en god løsning på problemet, så tanker og følelser kan falde til ro.

Læs mere om mig (ADHD Coach Anders Rønnau) og om priser på ADHD Coaching.

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål før du vælger at blive coachet?

Klik på spørgsmålene nedenfor og find svarene.

Hvad koster ADHD Coaching?

Priserne er opgivet her.

Hvem kan coaches?

Jeg har arbejdet professionelt med børn fra 6 år og op til deres bedsteforældre i 60’erne.

Alle kan coaches, men resultatet afhænger af to ting:

 1. Motivationen for forandring. Jeg har eksempelvis oplevet forældre, der nærmest har skubbet deres teenager ind af døren med et: “Fix lige ham hér” uden at den unge synes at problemet lå hos ham selv. Så giver det ikke mening at bruge mig. Heller ikke hvis barnet ikke er “ked af” sin uhensigtsmæssige adfærd. Det kan være en 8 årig, der slår og ikke kan se problemet i det. Eller en 12 årig der stjæler og har opdaget at det er hans nyvundne vej til “gode” venner. Heller ikke oplagt som coachingklient.
 2. Reflektionsevnen. Hvis et barn ikke har et værdisystem, der er udviklet nok til at se, at hans adfærd er uhensigtsmæssig, så er coaching typisk ikke særlig effektiv. Det kunne være, hvis han ikke har opdaget at overdreven voldelig adfærd, tiggeri, forhandling eller argumenteren eller andre “overdrevne” adfærdsmønstre faktisk ikke giver ham det ønskede resultat, – og dermed ikke ønsker at ændre på det. Så vil barnet typisk opdage i løbet af en (forhåbentlig) kort årrække, at det ikke er en hensigtsmæssig adfærd, – og bliver så klar til at arbejde med mig.

Mit barn er særligt...

Det er jeg enig med dig i, og det er derfor den coachende tilgang kan bidrage til netop dit barn – fremfor generelle løsninger som skulle virke på alle børn med diagnosen ADHD.

Jeg kan rigtigt godt lide de særlige børn, – både de særligt intelligente, de særligt følsomme, de særligt voldsomme, de særligt motorisk stærke, osv.

Med den coachende tilgang bruger vi netop det særlige ved dit barn, til at hjælpe barnet til at udtrykke styrkerne ved det særlige og minimere det uhensigtsmæssige ved netop den måde at gå til verden.

Kontakt mig, hvis du har konkrete spørgsmål eller udfordringer, du gerne vil spørge til på forhånd.

Er du i Sygesikringen?

Nej, desværre.

Du kan ikke blive henvist af læge til mig.

Du kan få bevilling hos kommune eller jobcenter til at kunne tage et kursus hos mig.

Læs mere hér: http://www.altomadhd.dk/adhd-coaching/#pris

Arbejder du med mennesker uden diagnose?

Ja!

Faktisk bruger vi ikke diagnosen til det helt store, når først du/I er kommet ind ad døren, – og det skyldes at det ikke er via diagnosen at vi skal ændre på dine udfordringer. Det er via dig.

Med den coachende tilgang går vi i stedet i gang med at finde ud af, hvordan du oplever problemet, hvad du gerne vil opleve i stedet for dit problem, – og hvad der skal være anderledes for at du ikke har det problem længere. Derfra går vi i gang med at skabe forandringen, så du kan nå hen til det sted, hvor du ikke har problemet længere.

Hvad så når der er andre diagnoser involveret?

Jeg har gode erfaringer med at arbejde med såkaldte komorbide diagnoser, lige som jeg har gode resultater med at arbejde med mennesker i alle aldre med andre diagnoser – også uden diagnosen ADHD.

Andre diagnoser jeg har erfaring med er:

 • Tourette
 • ODC
 • Asperger
 • Autisme (kan være svær – kontakt mig først.)
 • Trikotillomani (Hårudrivning)
 • Depression

Hvis du eller dit barn har en diagnose, som ikke er nævnt ovenfor, så kontakt mig gerne for en personlig vurdering.

Hvordan foregår ADHD Coaching?

I vores første session tager vi et kort overblik over dit (barns) historik med primær fokus på, hvilke problemer der er i dag.

I samme ombæring laver vi en liste over de vigtigste problemer, hvis du/I ikke har den med allerede.

Og så tager vi fat på den liste allerede i første session. Du/I får altså en fornemmelse for, hvordan vi arbejder med forandring allerede i første session. Mange oplever en markant forandring allerede i og efter første session.

I efterfølgende sessioner laver vi en kort opsummering af, hvad der er sket i mellemtiden, herunder hvad der har virket og ikke virket i forhold til sidste coaching. Så fokuserer vi på dagens problem/udfordring og løser det.

Får jeg lektier for mellem sessioner?

Nej. Ikke som udgangspunkt.

Hvis du gerne vil have lektier for, så finder vi nogle ting, som du kan gøre eller være opmærksom på, men jeg har ikke et færdigt batteri af lektier til dig.

Vi tager et fokus på lige præcis din unikke måde at opleve dit problem, og der findes ikke et sæt lektier der dækker lige præcis dit problem på en elegant måde.

Når det er sagt kan jeg i nogle sammenhænge anbefale øvelser/udfordringer, som du kan bruge tid på mellem sessioner, eksempelvis når du ønsker at styrke dit selvværd. Det er standardiserede øvelser, som vi så tilpasser dit behov. Du bliver ikke holdt til ansvar af mig ift. om du laver øvelserne, og det påvirker ikke vores arbejde sammen om du laver dem.

Kan jeg få pengene tilbage for klippekort?

Ja, naturligvis.

Hvis du køber et klippekort og løser dine udfordringer eller finder ud af, at det ikke er mig du vil arbejde sammen med alligevel, så skal du selvfølgelig ikke være stavnsbundet af en forudbetaling.

Så afregner vi afholdte sessioner som enkeltstående coachinger og du får det overskydende beløb tilbage.

Hvordan kan jeg få mit barn til at ville coaches?

Årh, den kan altså være svær, fordi der er så mange faktorer der spiller ind.

Hvis dit barn har problemer – og I er enige om at der er problemer – og barnet gerne vil gøre noget ved det, – så kan I bare komme ind. Skriv i bookingen hvad I vil arbejde med og lidt om, hvad dit barn er god til og glad for.

Hvis dit barn har problemer – og ikke oplever at der er problemer, så skal I have den snak først. Så er det din opgave at hjælpe barnet til at forstå at der er problemer og at der er en mulighed for at løse dem eller bare forandre på adfærden ved at tage ind omkring mig. Se videoerne med mig på denne side, og vurder selv om det er nogen du skal se med dit barn for at finde ud af, om det er noget for barnet at arbejde med mig.

Hvis der er åbenlys konflikt mellem dig og barnet – og der er fare for at jeg kommer til at lande på “din side” af konflikten, så er det erfaringsmæssigt umuligt for mig at skabe den rette tillid mellem mig og barnet til at vi kan lave store forandringer, – med mindre jeg går fuldt ind på barnets oplevelse af det uretfærdige i din opførsel. Kan du acceptere det, så er jeg med på at gøre forsøget, men jeg ser hellere at du ændrer din adfærd først.

Hvor gammel skal mit barn være for at kunne blive coachet?

Det handler ikke kun om alder.

Jeg har arbejdet en del med børn ned til omkring 6 år – som oftest med rigtigt gode resultater.

Resultaterne afhænger i høj grad af, i hvor høj grad barnet er ked af sin adfærd eller i øvrigt gerne vil ændre på den. Barnet behøver som sådan ikke at være ked af det, så hvis det bare godt kan se, at det er en uhensigtsmæssig adfærd, så kan jeg hjælpe.

I alderen mellem 6 og 12 er barnet ikke altid helt udviklingsmæssigt klar til coaching processen. Derfor sidder der altid en forælder med, der kan sikre at familiens værdier hele tiden holdes for øje.

Jeg har depression. Kan jeg coaches?

Ja.

Hvis din depression er livstruende for dig selv eller andre, så skal du have været i behandling hos psykolog eller psykiater først.

Hvis du er deprimeret, så kan du få farverne tilbage i livet igen med coaching og en række af de andre værktøjer, som jeg har adgang til.

Jeg har også diagnosen X. Kan jeg coaches?

Hvis du er voksen og har diagnosen ADHD, så er der stor sandsynlighed for at du har en eller flere andre diagnoser.

Det kan vi fint arbejde med, og du bestemmer løbende hvad vi skal arbejde med.

Min erfaring tilsiger, at det ikke er muligt at skille tingene/diagnoserne ad, når vi går på opdagelse med de mønstre, der driver den uhensigtsmæssige adfærd.

Kan jeg bliver coachet samtidig med at jeg går til psykolog/psykiater?

Ja, det er der ikke noget i vejen for fra min side.

Ofte ser mine klienter en rigtig god effekt af at arbejde med begge vinkler på din psyke, fordi jeg arbejder meget anderledes end de andre professionelle.

Enkelte oplever at det er “for hårdt” – enten følelsesmæssigt, tidsmæssigt eller økonomisk, så tjek lige ind med dig selv, om du er klar til det.

Nogle psykologer kan være imod det, så tjek lige med din psykolog.

De fleste psykiatere, som jeg har hørt om, anbefaler det direkte.

Kan jeg coaches hvis jeg har store traumer i bagagen?

Ja, det kan du sagtens.

Store traumer fra selvmordsforsøg, massive svigt, incest, psykologiske og fysiske overgreb og lignende kan vi vælge enten af arbejde rundt om eller direkte med.

Jeg vil klart anbefale, at du har været omkring en psykolog først, så du har været eller er i behandling dér også.

Jeg har rigtigt gode erfaringer med at arbejde klienter igennem store traumer. Du skal beregne mindst 10 timer og meget gerne mere til at løfte dig ud af den slags.

Hvis der er tale om livstruende traumer som massive selvmordstanker eller aktive livstruende spiseforstyrrelser, så er jeg nødt til at kræve at du har været i traditionel behandling først.

Der er ingen krav fra min side om at du er medicineret. Kom som du er.

Kan du hjælpe mig med at blive medicinfri?

Ja, jeg vil gerne støtte dig i din nedtrapning.

Jeg er ikke sundhedsfagligt uddannet, så jeg må ikke have en holdning til dit medicinforbrug – og dermed kommer jeg heller ikke til at påvirke dig i den ene retning eller anden.

Jeg må (og vil) dog meget gerne støtte dig i at blive medicinfri, hvis du selv kommer med det ønske.

Den typiske rute mine klienter tager foregår således:

 1. Få styr på de udfordringer, der ikke er dækket ind af medicinen.
 2. Nedtrap 10-25% ud af medicinen.
 3. Få styr på de udfordringer, der har været dækket ind af medicinen og som nu dukker op til overfladen.
 4. Gentag punkt 2 og 3 indtil tilfredsstillende resultat.

Hvis du vil trappe helt ud af medicinen og blive velfungerende i processen, så skal du beregne mindst 10 sessioner og med en vis sandsynlighed flere, med mindre du er meget bevidst om dine udfordringer og vi kan arbejder meget effektivt med dem.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for coaching af dit barn.

Når du har læst om mig hér, og du føler dig tryg ved at bruge mig som coach, så kan du komme i gang med at skabe forandringer i dit og dit barns liv.

VIGTIGT: Jeg tager ikke nye klienter. Overvej et af mine online kurser i stedet. Både på dansk og engelsk. Se links længere nede af siden.