ADHD Foredrag

Jeg holder en del foredrag på skoler, institutioner, hos foreninger, og andre steder, hvor folk vil have mig hen.

Foredragene tager udgangspunkt i den coachende tilgang til mennesker med diagnosen ADHD.

Der er mange forskellige vinkler på det, og jeg kan skrue foredraget sammen, så det passer til jeres situation og behov.

Foredraget handler om hvad coaching er og hvordan en coachende tilgang ofte er en meget effektiv måde at gå til børn, unge og voksne med diagnosen ADHD.

Foredraget henvender sig til forældre, pædagoger, lærere og andre der dagligt omgås børn, unge og voksne med diagnosen ADHD.

Temaet for oplægget er:

  • ADHD – En adfærdsdiagnose
  • Coaching – Målbevidst dialog
  • ADHD Coaching – Temaer, muligheder
  • Grundforudsætninger – Den coachende tilgang
  • Modeling – En metode til at afkode mentale mønstre
  • Eksternalisering – Forstå barnet bedre

Oplægget tager 2-3 timer (afhængig af jeres behov) og inkluderer pause og tid undervejs til at stille spørgsmål.

Gennem hele foredraget bruger jeg cases fra mit daglige arbejde som eksempler på, hvordan coaching af børn og unge har en gavnlig effekt på deres eksekutive funktioner, impulskontrol, sociale interaktioner, etc.

Deltagerne får inspiration til, hvordan de kan bruge en coachende tilgang til de børn og unge de omgiver sig med til daglig.

Deltagerne får nogle helt konkrete værktøjer og metoder, som de kan bringe i anvendelse med det samme.

Efter aftale kan der bruges tid på deltagernes egne cases, hvor jeg kommer med forslag til hvordan de kan agere anderledes i forhold til deres specifikke situation/case/borger/elev/etc. Det plejer at være et højt værdsat punkt, når der er tid til det.

Pris

Prisen for et foredrag på 2-3 timer er 7.000,-.

Prisen for en heldagsworkshop (9-15) er 9.000,-.

Der beregnes transport oven i efter bilag.

For nærmere information

Kontakt mig for et konkret tilbud og mulige datoer. Skriv gerne forslag til datoer med det samme, hvis du/I har specifikke ønsker.