ADHD Kursus – individuelt

Kursus for mennesker med diagnosen ADHD.

(Download materiale i bunden af siden.)

Dette kursus er for dig, der øsnker forståelse for hvad ADHD egentligt er, har brug for indsigt i dine egne mønstre – og har behov for at få nogle værktøjer til at klare dig bedre i det daglige.

Kurset er individuelt, hvilket betyder, at du er den eneste på kurset. Det er altså ene-timer med et meget stærkt fokus på netop dine udfordringer og muligheder for at komme videre.

Du søger kurset ved at downloade materialet i bunden af denne side, tage det med til din socialrådgiver, der kan tildele dig dette kursus under paragraf 41.

Kursets mål
Det er kursets mål, at deltageren på kurset får indsigt i ADHD og egne problemer og en forståelse for, hvad der skal til for at blive mere velfungerende i dagligdagen.

Deltageren får værktøjer til at kunne lære at forstå egne reaktioner og dæmpe/kontrollere uhensigtsmæssig adfærd. Det giver deltageren mulighed for at kunne håndtere dagligdagen anderledes, så det bliver muligt at møde til tiden, holde fokus og indgå i konstruktive relationer i hjemmet og på arbejdspladsen.

Kurset har en varighed på enten 10 eller 24 timer fordelt på hhv. 10-20 uger eller 12-48 uger.

Deltagerens udbytte
Deltageren får:

 • Forståelse af diagnosen ADHD
 • Indsigt i egne problemer
 • Konkrete værktøjer til at håndtere egne følelser og egen uhensigtsmæssig adfærd
 • Forståelse for hvad der skal til for at blive velfungerende i dagligdagen

Kurset er et hands-on kursus, hvor deltageren får lejlighed til at afprøve nogle af værktøjerne, så deltageren forstår dem og kan bruge dem i dagligdagen. Det sikrer at deltageren ikke bare får en teoretisk viden, men faktisk er i stand til at ændre nogle ting i sin dagligdag.

Der er kun en deltager på hvert kursus, hvilket sikrer optimal indlæring og udvikling for deltageren.

Kurset bygger på en coachende tilgang til individet, koblet med værktøjer fra NLP, moderne psykologi, appreciative inquiry, og systemisk og narrativ teori.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, refleksionsrunder og praktiske øvelser hvor deltageren får mulighed for at teste sin nye viden af.

Det hele foregår under supervision og coaching af underviseren.

Tid
Kurset har en varighed på enten 10 eller 24 timer fordelt på hhv. 10-20 uger eller 12-48 uger. Afholdelsen af kurset aftales med den enkelte deltager/kommune/jobcenter, så datoer fastlægges efter aftale.

Indhold
Kursets indhold tilrettelægges løbende for at kunne hjælpe deltageren, hvor vedkommende har mest brug for det. Typisk indhold er:

 • Introduktion til diagnosen ADHD
 • Opbygning af selvværd og selvtillid
 • Problemløsning med målrammetænkning
 • Struktur på dagligdagen – op og ud af døren
 • Konstruktiv kommunikation i hjemmet og på arbejdspladsen
 • Ligeværd og samværd
 • Håndtering af negative tanker og ubehagelige følelser
 • At sætte grænser
 • Stresshåndtering
 • At være nærværende

Sted
Kurset afholdes via (video) Skype eller telefon.

Underviser
Anders Rønnau.
Anders er medlem af International Coach Federation. Han er uddannet NLP Master Coach Practitioner med INLPTA certificering, og har en Ph.d. i Anvendt Fysik og en Master i Produktdesign.
Anders har siden 2007 beskæftiget sig med coaching af mennesker med diagnosen ADHD og undervisning af forældre til børn med diagnosen ADHD.
Anders har siden 2012 udbudt uddannelsen ADHD Professionel, som er den eneste uddannelse i Danmark for lærere, pædagoger, hjemmevejledere og socialrådgivere målrettet coaching af børn, unge og voksne med diagnosen ADHD.
Læs mere om Anders Rønnau

Kursusafgift

10 timer

Kr. 9.990,-

Fordelt på 10-20 uger.

24 timer

Kr. 23.520,-

Fordelt på 12-48 uger.

Kontraktforhold
 • Kursusafgiften er eksklusiv udgifter til mad til deltageren, evt. overnatning, pasning, og andre udgifter forbundet med afholdelse af kurset.
 • Kursusafgiften er inklusiv kursuslokaler, te og kaffe.
 • Kursusafgiften er også inklusiv en kort afrapportering om deltagernes udvikling til betalende instans.
 • Beløbet forfalder i éen rate inden kursusstart.
 • Tilmeldingen er bindende. Indtil 14 dage før kursus refunderes 50% af kursusafgiften ved framelding/afbud.
 • Der forbeholdes ret til ændringer i struktur og pris.

Der er mulighed for at få dækket kursus- og opholdsudgifterne ifølge lov om social service §85/§100/§102, da kurset er handicaprettet.

For nærmere information
Kontakt ADHD Coach Anders Rønnau på mail eller telefon på 26 24 22 20.

Med venlig hilsen

Anders Rønnau

Download beskrivelse af ADHD Kursus 10 timer
Download beskrivelse af ADHD Kursus 24 timer
Download ansøgningsskema til kommunen

Udfyld ansøgningsskemaet, hvor der står noget med blåt, og send til din socialrådgiver. Husk at sende beskrivelsen af kurset med.