Familiekursus ADHD – Individuelle familier

Kursus for familier, hvor en eller flere familiemedlemmer har diagnosen ADHD. Kurset giver familiemedlemmerne nye indsigter i deres særlige udfordringer og problemer, og lægger grunden for en effektiv og konstruktiv kommunikation i hjemmet gennem en tilegnelse af konkrete værktøjer og metoder.

Nederst på siden kan du downloade materialet til at tage med til din kommune. Der er mulighed for at downloade materiale på 10 timers kursus, 24 timers kursus eller 32 timers kursus.

Der er kun en familie på hvert kursus, hvilket sikrer optimal indlæring og udvikling for deltagerne.

Kursets mål
Det er kursets mål, at familien som helhed får et fælles sprog omkring mulighederne for at ændre på dagligdagen og få familielivet til at fungere lettere og mere gnidningsfrit.
Det er målet at den enkelte deltager bliver i stand til at forholde sig til sine udfordringer på en mere konstruktiv og fremadrettet måde end tidligere.

Deltagernes udbytte

Deltagerne på uddannelsen får:

  • Indsigt i egne udfordringer og problemstillinger på en ny måde
  • Værktøjer og metoder til at gå til problemer og udfordringer på en ny måde
  • Forståelse af værdien af konstruktiv feedback til sig selv og andre
  • Erfaring med at reflektere over egne tanker og følelser
  • Familien får et fælles sprog og en fælles tilgang til diagnosen ADHD og familiens fælles udfordringer.

Kurset er et hands-on kursus, hvor der bruges megen tid på at få kommunikative redskaber, værktøjer og metoder ind under huden. Det sætter deltagerne individuelt og familien som samlet enhed i stand til at gøre noget andet istedet for blot at tale om at gøre noget andet.

Kurset bygger på en coachende tilgang til individet, koblet med værktøjer fra NLP, moderne psykologi, appreciative inquiry, og systemisk og narrativ teori.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg i plenum og praktiske øvelser, hvor deltagerne arbejder hver for sig, 2 og 2 eller hele familien samlet. Det hele foregår under supervision og coaching af underviseren.

Fordelingen giver den optimale veksling mellem input, mulighed for afprøvning af tillært viden, refleksion og feedback.

Afrapportering
Ved afslutningen af kurset laver underviser og familien en fælles afrapportering med fokus på familiens udvikling og hvilke konsekvenser, kurset har haft. Denne sendes til betalende instans.

Tid
Kurset er på i alt 10, 24 eller 32 timer afhængigt af familiens behov og kommunens mulighed for at bevilge kurset.
Afholdelsen af kurset tilpasses den enkelte familie, så datoer for undervisning fastlægges løbende.

Sted
Kurset afholdes via Skype eller telefon.

Underviser
Anders Rønnau.
Anders er certificeret Associate Certified Coach gennem International Coach Federation, og han er Professional Member i ADHD Coaches Organization. Anders er uddannet NLP Master Coach Practitioner, og han har en Ph.d. i Anvendt Fysik og en Master i Produktdesign.
Anders har siden 2007 beskæftiget sig med coaching af mennesker med diagnosen ADHD og undervisning af forældre til børn med diagnosen ADHD.
Anders har siden 2012 udbudt uddannelsen ADHD Professionel, som er den eneste uddannelse i Danmark for lærere, pædagoger, hjemmevejledere og socialrådgivere målrettet coaching af børn, unge og voksne med diagnosen ADHD.
Læs mere om Anders.

Kursusafgift

10 timers kursus

10 timers kursus for en familie

Kr. 9.990,-

24 timers kursus

24 timers kursus for en familie

Kr. 23.520,-

32 timers kursus

32 timers kursus for en familie

Kr. 29.920,-

Bemærk venligst
  • Kursusafgiften er eksklusiv udgifter til mad til deltagerne, evt. overnatning, pasning, etc.
  • Kursusafgiften er inklusiv udgifter til kursuslokaler, kaffe/te, og manualer til deltagerne.
  • Beløbet forfalder i éen rate inden kursusstart.

Der er mulighed for at få dækket kursus- og opholdsudgifterne ifølge lov om social service § 41, da kurset er handicaprettet.

Der forbeholdes ret til ændringer i struktur og pris.

For nærmere information og booking
Kontakt ADHD Coach Anders Rønnau på mail eller telefon på 26 24 22 20.

Med venlig hilsen

Anders Rønnau

Download materiale om Familiekursus ADHD 10 timer.

Download materiale om Familiekursus ADHD 24 timer.

Download materiale om Familiekursus ADHD 32 timer.

Download ansøgningsskema til Familiekursus ADHD.