Forældrekursus ADHD

“2 meget intensive dage på forældrekursus om ADHD er overstået, og hold da op hvor er vi fyldt op i vores hoveder.”
“Det var særdeles spændende at høre og snakke med andre forældre i samme situation som ens egen.”
“Vi har langsomt afprøvet hans gode værktøjer hjemme på vores datter og kan se det giver pote.”
“Vi kan kun varmt anbefale man tager et forældrekursus om ADHD hos Anders, da det er simpel teori han øser ud af, som alle kan bruge i den grad de har brug for.”

Birgittamor til 10 årig pige

Kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD.

Kursets mål

Det er kursets mål, at forældrene får en indsigt i deres børns problemer og en forståelse for hvorfor der ofte opstår problemer i hjemmet og i skolen. Forældrene får værktøjer til at hjælpe barnet, og dermed til at få familien til at fungere bedre i det daglige.
Det er målet at den enkelte deltager bliver i stand til at forholde sig til familiens udfordringer på en mere konstruktiv og fremadrettet måde end tidligere.

(Download materiale i bunden af siden)

Deltagernes udbytte
Deltagerne på kurset får:

 • Forståelse af diagnosen ADHD
 • Indsigt i barnets problemer
 • Konkrete værktøjer til at hjælpe børnene i det daglige
 • Konkrete værktøjer til at skabe en bedre kommunikation i hjemmet
 • Metoder til at skabe mere ro og struktur i hjemmet

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte families vanskeligheder og udfordringer. Det sikrer at forældrene i højere grad forstår værktøjerne og kan bruge dem, når de kommer hjem til børnene.

Kurset bygger på en coachende tilgang til individet, koblet med værktøjer fra NLP, moderne psykologi, appreciative inquiry, og systemisk og narrativ teori.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem samtaler om familien og barnet, og teoretiske oplæg, hvor deltagerne præsenteres for værktøjer og modeller.
Undervejs i kurset bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål, da erfaringen viser at dette er vigtigt for de fleste på denne slags kursus.

Tidspunkt
Kurset er på 3 timer og afholdes løbende som der er behov for det – enten som en blok á 3 timer eller delt op efter behov

Indhold (justeret efter behov)

 • Introduktion til diagnosen ADHD
 • Coaching og ADHD Coaching
 • Den coachende tilgang til børn og unge med diagnosen ADHD
 • At møde barnet konstruktivt
 • At forstå barnets problemer
 • At møde barnet og ikke ADHD
 • At være konstruktiv og løsningsorienteret
 • Fokus på de velfungerende sider hos barnet
 • Konstruktiv kommunikation
 • Motivation og Feedback
 • Brugen af værktøjerne – selvværd, selvtillid, nærvær, sætte grænser, skabe struktur, etc.

Sted
Kurset afholdes via (video) Skype eller telefon og fra januar 2015 også i Århus C.

Underviser
Anders Rønnau.
Anders er certificeret Associate Certified Coach gennem International Coach Federation, og han er Professional Member i ADHD Coaches Organization. Anders er uddannet NLP Master Coach Practitioner, og han har en Ph.d. i Anvendt Fysik og en Master i Produktdesign.
Anders har siden 2007 beskæftiget sig med coaching af mennesker med diagnosen ADHD og undervisning af forældre til børn med diagnosen ADHD.
Anders har siden 2012 udbudt uddannelsen ADHD Professionel, som er den eneste uddannelse i Danmark for lærere, pædagoger, hjemmevejledere og socialrådgivere målrettet coaching af børn, unge og voksne med diagnosen ADHD.
Læs mere om Anders.

Kursusafgift
Kr. 2.980,- pr. person.

Kursusafgiften er inklusiv digital download af manual til deltagerne.
Beløbet forfalder i en rate inden kursusstart.
Tilmelding er bindende ved betaling af kursusafgift.
Der forbeholdes ret til justeringer/ændringer i struktur og indhold.

Der er mulighed for at få dækket kursus- og opholdsudgifterne ifølge lov om social service § 41, da kurset er handicaprettet.

Til Sagsbehandleren
Send venligst bekræftelse af bevilling på mail sammen med de nødvendige informationer (inkl. EAN) til at der kan sendes en digital faktura.

For nærmere information og booking
Kontakt ADHD Coach Anders Rønnau på mail eller telefon på 26 24 22 20.

DOWNLOAD MATERIALE:

Beskrivelse af Forældrekursus ADHD
Ansøgningsskema til at sende til kommunen

PS: Udfyld ansøgningsskemaet, hvor der står noget med blåt, og send til jeres socialrådgiver. Husk at sende beskrivelsen af kurset med.