Kommune / Jobcenter

Som kommune har I en række borgere med diagnosen ADHD, der har behov for hjælp. Der er flere forskellige muligheder for at hjælpe:

  • Forældre kan komme på Forældrekursus ADHD hos mig. Forældrene mødes med andre forældre og videndeler samtidig med at de får en masse strategier og perspektiver på deres barn og deres dagligdag. Kurserne er meget populære. Læs mere.
  • Forældre kan komme på Forældrekursus ADHD hos jer i hjemkommunen. Jeg kommer og underviser i jeres lokaler. I sparer penge ved at samle et helt hold forældre og stå for lokaler og forplejning, samtidig med at I giver supergod service til borgerne og skaber mulighed for netværksdannelse blandt lokale familier. Læs mere.
  • Når det er et eller flere børn i en familie, der har diagnosen ADHD, så kan familien komme på Familiekursus ADHD hos mig, hvor jeg arbejder dels med familiesystemet og med at hjælpe familien til at etablere nye strukturer, vaner og omgangstoner, dels med de enkelte medlemmer i familien og hjælper dem hver især med at få styr på deres del af problemerne. Familierne oplever typisk en kæmpe forandring især hos barnet med diagnosen ADHD, samtidig med at forældre får mulighed for at arbejde med deres følelsesmæssige problemer (vrede/sorg/ked af det).  Læs mere.
  • Voksne med diagnosen ADHD kan komme på ADHD Kursus Individuel hos mig. Dér arbejder vi med at skabe den ro, struktur, overblik eller hvad der nu skal til for at kunne fungere i en dagligdag, blive klar til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, eller hvad der nu er behov for. Disse kurser er med til at bringe folk tilbage fra sygedagpenge til job, eller kan bruges understøttende i arbejdstræning eller andet, hvor der er behov for støtte. Godt supplement til arbejdstræning, arbejdsprøvning, retur til arbejdsplads efter stress eller længere sygdom. Læs mere.
  • Specialforløb tilrettelægges efter behov. Kontakt mig for at tjekke relevans og muligheder.