Heltetræning for børn med diagnosen ADHD

Pige balancerer med tallerken på hovedetJeg har før skrevet om hvordan yoga er alletiders gave til børn med diagnosen ADHD, og vi har set på Parkour og MovNat som effektive måder at træne og komme af med den overskydende energi.

Line har gjort mig opmærksom på Karim Maktabi og hans Heltetræning, der er målrettet børn – og har særlige programmer til børn med diagnoser – herunder ADHD. Heltetræning er en herlig blanding af tai chi, åndedrætsøvelser, mentaltræning, meditation og leg – på børnenes vilkår.

Helte-træning er en helhedsorienteret metode, og jeg kan godt lide den definition på en helt, som Karim bruger på hjemmesiden: “En Helt i Helte-træningens definition er en person, der kan tage vare på sig selv, fysisk og psykisk. Et selvbærende menneske der kan hjælpe og inspirere andre til at blive selvbærende. Vores fokus ligger ikke i begrebet ”Helt”, men i processen i at blive til en helt.”

Ifølge Maktabi kan Helte-træning
• Skabe ro og koncentration i skolen
• Forbygge diabetes og fedme
• Forbygge agressiv og voldelig adfærd
• Motivere indadvendte børn og unge til bevægelse
• Hjælpe udadvendte børn og unge med at styre deres eget energiniveau
• Almen dannelsestræning for børn og unge
• Hjælpe adfærdsvanskelige børn og unge med eller uden diagnoser, til at få en mere normal hverdag.
• Skabe ro i kroppen
• Smidiggøre kroppens led
• Sætte gang i blodomløbet uden at stresse de indre organer
• Styrke børn og unges selvværd og selvforståelse
• Inkludere alle, tale et fælles menneskeligt sprog, der går udover race, religion og social arv.

Jeg har interviewet Karim for at høre lidt mere om træningen:

Hvad er Heltetræning?
Helteskolen er det sted hvor vi laver Heltetræning. Helteskolen er dannelse for dem der gerne vil finde ind til deres fulde potentiale, deres kerne. Den kerne har vi navngivet ”Den Indre Helt”. Har man først fået styr på sin indre helt, kan man til dagligt styre sit eget energiniveau.
Helteskolen arbejder ud fra en viden om, at mennesker har et særpræg og at mennesker ikke er deres diagnose. Uanset hvad børn, unge og voksne med ADHD har af særpræg, skal de lære at tage sig af det, for at optimere deres sociale færden i forskellige situationer. Heltetræningen tager et naturligt hensyn til hvordan de kropslige færdigheder bliver formidlet og sværhedsgraden af øvelserne – som virker forebyggende på de symptomer der opstår ud fra de forskellige diagnoser. Heltetræningen skaber et unikt rum hvor den enkeltes særpræg får mulighed for at udfolde sig sammen med andre – og giver redskaber til at opnå selvkontrol og give udtryk for deres følelser og styrke selvværdet.

Heltetræningen er primært kropslig adfærdsterapi, der arbejder indefra og ud. Gennem adfærdsregulerende træning, finder man balancen mellem det tæmmede og det utæmmede i sit indre. Heltetræning bygger på tesen om mindst muligt muskelarbejde med størst mulig effekt. Her flyttes arbejdet fra overflade-muskulaturen til de dybereliggende holdningsmuskler, for til sidst at lade kraften gå direkte fra den intuitive indskydelse til handling. Her er fokus på stimulering af hjernes frontalpandelapper, kroppens centralnervesystem og organernes humør-væsker. Det tager 100 dage for at blive 100% tilstede. Man danner kroppen på indersiden, så den udtrykkes på ydersiden. Er der først skabt en ro på indersiden, afspejles denne ro også på ydersiden.
Heltetræning fremmer skaberkraften, viljestyrken og heltemodet, der handler om at finde balancen mellem det tæmmede og det utæmmede. En fysisk dannelses-rejse gennem: 4 grundfølelser, 4 kunststilarter, 4 temperamenter, 4 årstider. De 4 stilarter er sang, dans, kamp og skuespil.

Hvad er din motivation for at lave Heltetræning?
Glæden ved at hjælpe andre, er først og fremmest motivationen i Heltetræningen, og noget af det mest givende arbejde jeg kender. Et Kinesisk ordsprog hedder “Giv en sulten mand en fisk, og du har givet ham mad for en dag.
Lær´ ham at fiske og du har givet ham mad til hele livet.” Dette er Heltetræningens væsen.
Heltetræningens principper har præget min egen opvækst med selvdisciplin, selvkontrol, balance, ro og koncentration. Min bror havde som barn Polio (børnelammelse), og blev omhyggeligt genoptrænet af mine forældre med stor succes. Min erfaring er således at det gavner at træne kroppen fysisk, og at man kan hvad man vil. Min egen erfaring ligger i min succes som sanger, danser, kampudøver, skuespiller, stuntman, Kungfu instruktør, Parkour-udøver m.m. Det er ikke en let sag at opnå færdigheder på et højt niveau, men der er en opskrift der gør, at det faldt mig naturligt, at blive hurtig god til det jeg gjorde. Det er først senere i livet, jeg i søgen efter en dybere erkendelse og forståelse bag mine succes, bliver ført til flere tusinde års hemmelig visdom, hvor de ”indvendige” stilarter som Yoga og Kungfu var, og det er blevet kernen bag Helteskolen.dk. Det er denne opskrift jeg gerne vil lære videre til mennesker der gerne vil finde ind til deres fulde potentiale, deres kerne, Den Indre Helt.

Hvad har Heltetræning med ADHD at gøre?
Skal man blive god til noget her i livet og bruge sit fulde potentiale, kræver det høj ydeevne, at kunne blive i en øvelse og have 100% nærvær i det man gør.
 Bag al kunst og innovativt arbejde ligger der en dybere forberedelse, inden man skaber noget med et godt resultat. Denne forberedelse er selve Heltetræningen. Gennem Heltetræning sætter vi fokus på dannelsen af krop, sind og hjerte. Vi kultivere stilheden i kroppen, og opnår indre ro, indre styrke, der herefter skaber koncentration, balance, fokusering og ro.
Heltetræningen består af en høj kropslig dannelse. Her benytter vi forskellige kunststilarter. Stilarterne i Heltetræning er primært: kamp, dans, skuespil, malerkunst og sang. Denne kropslige formidling har jeg arbejdet med i 12 år, og jeg har navngivet den Heltetræning. Netop børn, unge og voksne med ADHD har brug for at adfærdsregulere sig selv gennem kroppen, og kultivere roen på indersiden. Ved at arbejde med forskellige færdigheder på højt niveau, får personen selvindblik og viden om sig selv. Om det er et godt eller dårligt resultat, er afhængig af personen. Når det er særlig godt, er personen klar over at det fulde potentiale har været i spil, Den Indre Helt.
Man kan sagtens skabe kunstig ”ro” med medicinering, men det er som at holde en hund i kort snor. Når man slipper snoren hvad så ?
Hensigten med Heltetræning er at give børn, unge og voksne redskaber, som øger deres koncentration og giver ro, fordi dette er basalt for den enkelte persons indlæring. Desuden giver Heltetræning personer med ADHD mulighed og evner til selv at justere og kontrollere sit eget energiniveau. Med andre ord vil det betyde, at personer med ADHD ikke pludselig farer op, bliver uroligt eller laver ballade.

Hvad har du oplevet af effekter på børn med diagnosen ADHD efter Heltetræning?
Det glæder mig for eksempel, at kunne hjælpe et barn med ADHD, der har mistet modet på at gå skole, efter at være blevet smidt ud af 3 klasser. Barnets mormor, der er psykolog og har prøvet alt, vælger at sende sit barnebarn til Heltetræning, som kommer tilbage i skolen som en mønster elev, med genvundet tro på skolen, og har fået en selvtillid på, at han nu selv kan alt.
Helteskolen har trænet børn, unge og voksne med ADHD gennem mange år, med stor gavnlig effekt. Børn og unge med ADHD har især været faste kunder på Helteskolens mange privathold de senere år. Deres forældre har kunne opleve en markant og synlig forandring på deres barn eller den unges adfærd. Ikke blot i hjemmet eller omgivelserne, men i skolen, hvor de har fået positiv respons fra lærer og pædagoger, der ikke havde været klar over, at barnet eller den unge gik til Heltetræning. Det har skabt en tryghed hos barnet eller den unge selv, og givet deres forældre en tillid til at deres barn eller unge nu fungerer i sociale kredse sammen med andre, uden brug af medicin. Forældre har anbefalet Heltetræningen fra mund til mund.
Vi har de sidste fem år haft Heltetræning på Amager hele ugen, med forløb på 12 gange, der svarede til 100 dages Heltetræning. Her skulle alle børn og unge have et Heltesæt med hjem, som de skulle selvtræne efter, for at opnå den størst gavnlige effekt. Der kom børn og unge med ADHD fra Nord-, Syd- og Vestsjælland.
Vi har desuden haft privatundervisning, klasseundervisning både for alm. skoler og specialskoler. Vi har trænet unge og voksne med på ungdomsskoler, fængsler, asylcentre og hjemløsecentre. Fælles for alle er, at de selv har kunne mærke en forandring med sig selv og deres ADHD, og fået en erfaring med, at det nytter at træne.
Vi har lavet interviews med lærer, pædagoger, forældre og børnene selv, til dokumentation af effekten, samt vidensdeling. Der er ingen tvivl for mig om, at Heltetræning har en gavnlig effekt på personer med ADHD. Det er altså ikke et spørgsmål om hvordan det virker, men mere et spørgsmål om hvornår det virker.

Hvilke aldersgrupper arbejder du med?
Heltetræning for børn og unge med ADHD kalder vi Den Specielle Helt. Helteskolens målgrupper er børnehavebørn, børn, unge og voksne med ADHD. Vi tilbyder Heltetræning for børn i 3 års alderen, da indsatsen i de tidligere år, viser at have størst gavnlig effekt på kroppens naturlige fysiske og psykiske indlæring. Små børn har lettere ved at modtag adfærdsregulerende træning. Det skyldes, at barnet endnu ikke har adopteret så mange ”værn” i deres personlighed. Heltetræning for børnehavebørn kalder vi Den Ydre Helt. “Ydre” fordi børn skal forholde sig til en ydre verden, som de skal lære at navigere og begå sig i, uden at komme til skade eller miste modet.

Hvordan kan man komme med på Heltetræning?
Man kan tilmelde sig Heltetræning på Helteskolens hjemmeside under ”Helteskolen” og ”Forældre”. Her kan man se hvor og hvornår man træner. Man kan gå på et privathold sammen med andre helte eller få privatundervisning hjemme hos sig selv. Heltetræning er forløb som man selv kan vælge efter behov.

Hvad skal man gøre for at ens barns klasse kan få dig ud?
Skal ens klasse have Heltetræning, tilmelder klassen sig på Helteskolens hjemmeside under ”Skoler og Institutioner”. Her får klassen en Heltetræner ud, som underviser hele klassen. Klassen selvtræner herefter i 2 måneder med supervision, og afslutter forløbet med en Heltetest, for at se om alle i klasssen har fået en optimal effekt. Dette har en gavnlig effekt på den sociale indlæring i klassen.

Helteskolen er på Facebook: For voksne ”Helteskolen”, for børn og unge ”Heltetræning”.

Læs mere om Helteskolen og om Heltetræning for børn og voksne.

Mvh. Anders.

Læs mere om ADHD Coaching

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.