Indlæg

Hvordan du finder et bosted til dit barn med diagnosen ADHD

Jeg bliver jævnligt kontaktet af forældre, der gerne vil finde et bosted, en specialskole, en døgninstitution eller lignende til deres barn.

I mit daglige arbejde som ADHD Coach arbejder jeg med børn og forældre enten sammen eller hver for sig, og ganske sjældent skal jeg forholde mig til deres bosteder og institutioner. I stedet arbejder vi med de ting, der skal til for at få barnet eller den unge eller voksne med diagnosen ADHD til at være velfungerende i de givne rammer. Det behøver vi ikke rammerne til, fordi vi arbejder med det, der foregår i personen selv og vedkommendes relation til sig selv, de andre og til omgivelserne.

Der findes heldigvis en oversigt over alle de forskellige tilbud, der findes til folk med brug for det. Det er Tilbudsportalen, der er designet til at hjælpe socialrådgivere til at finde relevante tilbud til deres klienter. Og sitet er helt åbent, så alle kan bruge det.

www.tilbudsportalen.dk

På sitet kan du åbne et kort af Danmark. Når du zoomer ind på kortet – og kommer tæt nok på – så kommer der små markører for alle de forskellige tilbud, der er i området. Ude til højre kan du styre, hvilket tilbud du vil se på.

Du kan også lave en struktureret søgning, der giver dig mulighed for at være mere specifik og kun finde tilbud, der faktisk er relevante for dig.

Prøv at gå lidt på opdagelse i kortet først – det er meget intuitivt, og så er der nok lige rigeligt med information samlet et sted. For præcision, så vend tilbage til forsiden og brug den strukturerede søgning.

Bare lige for at give et indblik i hvad du kan søge på, så kommer her listen over muligheder:

AMBULANT BEHANDLINGSTILBUD

   Ambulant behandlingstilbud til børn og unge

 

  Ambulant behandlingstilbud til voksne

DAGTILBUD

   Dagtilbud til børn og unge

 

   Særligt dagtilbud

 

   Særligt klubtilbud

 

   Dagtilbud til voksne

 

   Aktivitets- og samværstilbud

 

  Beskyttet beskæftigelse

DØGNTILBUD

   Botilbud til børn og unge

 

   Aflastningstilbud

 

   Døgninstitution

 

   Socialpædagogisk efterskoletilbud

 

   Efterværn

 

   Eget værelse

 

   Kollegium

 

   Socialpædagogisk kostskoletilbud

 

   Socialpædagogisk opholdssted

 

   Familiepleje

 

   Sikret døgninstitution

 

   Skibsprojekt

 

   Udslusning

 

   Botilbud til voksne

 

   Midlertidige botilbud

 

   Aflastningstilbud

 

   Behandlingstilbud

 

   Botilbud

 

   Forsorgshjem/herberg

 

   Krisecenter

 

   Udslusningsbolig

 

   Længerevarende botilbud

 

   Sikret botilbud

 

   Botilbud

 

   Plejehjem

 

  Plejebolig

God fornøjelse og held og lykke.

Mvh. Anders Rønnau
ADHD Coach