Indlæg

Meditation til hjælp mod ADHD problemer

Nærvær og det at være tilstede i nuet bliver diskuteret meget i forhold til sundhed og velvære. En væsentlig del af mit arbejde som ADHD Coach handler om at hjælpe folk til at gå på opdagelse i hvad det er der foregår i dem, når de reagerer uhensigtsmæssigt. Og meget ofte er løsningen en eller anden form for nærvær i situationer, hvor vi tidligere har reageret udfra forventninger, håb, fordomme, tidligere erfaringer, etc. Istedet for at være nærværende. NLP Coaching er blot en af mange måder at blive mere nærværende.

 I bogen The Mind & The Brain taler neuropsykiater om Mindfulness træning af folk med OCD, og viser hvordan blot ti ugers træning kan afhjælpe symptomerne på OCD fuldstændigt.

Nu har et nyt studie vist at meditation kan have tilsvarende effekter på børn med diagnosen ADHD:

The current findings indicate that children with ADHD can not only learn the TM technique but also benefit from it, the researchers report in the online journal Current Issues in Education.

 

“The effect was much greater than we expected,” lead researcher Sarina J. Grosswald, a cognitive learning specialist in Arlington, Virginia, said in a written statement.

 

“The children also showed improvements in attention, working memory, organization, and behavior regulation,” she added.

 Læs artiklen Meditation seen promising as ADHD therapy

Mvh. Anders Rønnau
www.ronnau.com
www.adhd-coach.com

Foredrag på Basen CPH i København

Basen CPH, som jeg tidligere har lavet et indlæg om, har spurgt om jeg vil komme og holde foredrag på deres temaaften den 22. april 2009.

Temaaftenen har titlen: “Kan man bruge coaching til socialt udsatte unge med ADHD?”

I foredraget fortæller jeg dels om hvad coaching helt grundlæggende er, og derfra kobler det til hvordan det kan bruges til at hjælpe socialt udsatte unge med ADHD til dels af lære nye mestringsstrategier, og også til hvordan det kan hjælpe de voksne omkring den unge til at skabe en lettere og mere præcis kommunikation.

I anden halvdel af oplægget beskriver jeg nogle helt konkrete værktøjer og metoder som voksne, der dagligt har at gøre med børn og unge med ADHD, kan bruge og på den måde lette barnets udvikling.

Læs mere om Basen, deres temaaftener og mit oplæg.

Jeg glæder mig til en spændende aften.

Mvh. Anders Rønnau

www.ronnau.com
www.adhd-coach.com

Kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD

Anja Grøndahl holder kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD.

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om Forældrekursus ADHD Online hér.
.

Anja skriver i sit materiale om kurset:

Forandring ud fra mange perspektiver
Kursus for forældre til børn ramt af ADHD

Vi ønsker på kurset, at invitere jer ind i et rum, som tillader nye måder at tale til hinanden på, nye måder at håndtere problemer på og nye måder at tænke om dig selv, dit barn og ADHD på, således at nye historier af håb, om alle de sjove og dejlige ting dit barn også kan, kan få plads ved siden af problemerne.
Kurset er udviklet i samarbejde med psykolog cand. psyk. Niels-Henrik Sørensen og tager afsæt i brugbare handlingsorienterede teorier og forandringsværktøjer, f.eks. fra coaching og fra systemisk og narrativ psykologi.
At være forældre til et barn ramt af ADHD, kan være en hverdag med mange udfordringer, konflikter og en skyldfølelse over ikke at gøre det godt nok. Det kan samtidig være utåleligt at erfare, hvordan vores børn hver dag kan opleve lidelse gennem konflikter; gennem ikke at blive mødt og forstået, gennem frustration ved ikke at kunne sortere stimuli og indtryk.
Med fokus på forandringen ud fra mange perspektiver, arbejder vi blandt andet på, at finde og styrke de historier som din familie også rummer, historier der bibringer glæde og færre konflikter i hverdagen. Vi ser på, hvordan vi som forældre kan hjælpe barnet og os selv til at forholde os til vores dagligdag på nye måder.

Vores baggrund
Anja er uddannet sygeplejerske, coach, supervisor og læser pædagigisk psykokolgi på DPU. Hun har arbejdet med ADHD gennem flere år og kender til forandringen hen i mod en lettere
og mere ressourcefyldt hverdag, med familiens styrker og kvaliteter i centrum.
Niels-Henrik har gennem hele sin uddannelse og sit psykologarbejde i socialpaykiatrien med unge og i sin private praksis interesseret sig for at udvikle og formidle “tanke og taleværktøjer”
som kan lette det daglige pres og genintroducere glæden og håbet i menneskers liv. Niels-Henrik er efteruddannet i narrativ teori og praksis v. Dulwich Centre, Australien.

Teori og praktiske øvelser
Kurset gennemføres efter erfaringsbaserede undervisningsprincipper. Du får adgang til og øvelse
i at anvende effektive værktøjer og metoder i din hverdag. Du vil samtidig få mulighed for, at lære at forstå nogle af dine egne reaktioner, og det vil hjælpe dig i forståelsen af dine omgivelser.
Kurset vil bestå af både teorioplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling i plenum.

Kursusforløb 2008
Kurset henvender sig til forældre med børn, som er ramt af ADHD.
Hvert kursus består af 3 dage og alle dage klokken 9.30 – 16.00
Datoer:
Hold 9: 26. januar, 27. januar, 17. februar 2009
Deltagere: Max 12 forældre til børn ramt af ADHD
Sted: I Københavnsområdet. Sted oplyses senere.
Undervisere:
Anja Grøndahl: Sygeplejerske, coach, supervisor, stud.pæd.psyk.
Niels-Henrik Sørensen: psykolog cand. psyk.
For yderligere oplysning og tilmelding: www.refleksion.nu
E-mail: anja@refleksion.nu eller telefon: 60 22 20 40
Pris pr. deltager:
Kr. 5200,- Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost, kaffe og kage
Kommunen kan søges om tilskud i henhold til Servicelovens §41,
da kurset er handicaprettet.

Find mere om Anja Grøndahl og kurset på Refleksion.nu

Når du tilmelder dig kurset, så husk at fortæl Anja at du læste om kurset hér på Alt Om ADHD.

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om Forældrekursus ADHD Online hér.

Mvh. Anders Rønnau

www.ronnau.com
www.adhd-coach.com

ADHD Coaching – video

Denne video giver et lille indblik i hvordan en ADHD Coach arbejder og hvad man kan få ud af at bruge en ADHD Coach:
Læs mere