Indlæg

Refleksion.nu – Anja Grøndahl – ADHD konsulent

Refleksion nu er en konsulentvirksomhed drevet af Anja Grøndahl. Anja er uddannet ICC Coach og tidligere sygeplejerske. Hun har i en årrække holdt kurser for forældre til børn med diagnosen ADHD.

Forandring, udvikling og læring

Refleksion er et nøglebegreb i forhold til udvikling og læring. Refleksion er en vigtig del af en forandringsproces og nogle gange kan det være en hjælp og en nødvendighed at reflektere sammen med andre. Det er hvad Refleksion nu tilbyder, både i form af supervision, coaching, kurser og undervisning.

Læs mere om Refleksion.nu

Kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD

Anja Grøndahl holder kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD.

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om Forældrekursus ADHD Online hér.
.

Anja skriver i sit materiale om kurset:

Forandring ud fra mange perspektiver
Kursus for forældre til børn ramt af ADHD

Vi ønsker på kurset, at invitere jer ind i et rum, som tillader nye måder at tale til hinanden på, nye måder at håndtere problemer på og nye måder at tænke om dig selv, dit barn og ADHD på, således at nye historier af håb, om alle de sjove og dejlige ting dit barn også kan, kan få plads ved siden af problemerne.
Kurset er udviklet i samarbejde med psykolog cand. psyk. Niels-Henrik Sørensen og tager afsæt i brugbare handlingsorienterede teorier og forandringsværktøjer, f.eks. fra coaching og fra systemisk og narrativ psykologi.
At være forældre til et barn ramt af ADHD, kan være en hverdag med mange udfordringer, konflikter og en skyldfølelse over ikke at gøre det godt nok. Det kan samtidig være utåleligt at erfare, hvordan vores børn hver dag kan opleve lidelse gennem konflikter; gennem ikke at blive mødt og forstået, gennem frustration ved ikke at kunne sortere stimuli og indtryk.
Med fokus på forandringen ud fra mange perspektiver, arbejder vi blandt andet på, at finde og styrke de historier som din familie også rummer, historier der bibringer glæde og færre konflikter i hverdagen. Vi ser på, hvordan vi som forældre kan hjælpe barnet og os selv til at forholde os til vores dagligdag på nye måder.

Vores baggrund
Anja er uddannet sygeplejerske, coach, supervisor og læser pædagigisk psykokolgi på DPU. Hun har arbejdet med ADHD gennem flere år og kender til forandringen hen i mod en lettere
og mere ressourcefyldt hverdag, med familiens styrker og kvaliteter i centrum.
Niels-Henrik har gennem hele sin uddannelse og sit psykologarbejde i socialpaykiatrien med unge og i sin private praksis interesseret sig for at udvikle og formidle “tanke og taleværktøjer”
som kan lette det daglige pres og genintroducere glæden og håbet i menneskers liv. Niels-Henrik er efteruddannet i narrativ teori og praksis v. Dulwich Centre, Australien.

Teori og praktiske øvelser
Kurset gennemføres efter erfaringsbaserede undervisningsprincipper. Du får adgang til og øvelse
i at anvende effektive værktøjer og metoder i din hverdag. Du vil samtidig få mulighed for, at lære at forstå nogle af dine egne reaktioner, og det vil hjælpe dig i forståelsen af dine omgivelser.
Kurset vil bestå af både teorioplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling i plenum.

Kursusforløb 2008
Kurset henvender sig til forældre med børn, som er ramt af ADHD.
Hvert kursus består af 3 dage og alle dage klokken 9.30 – 16.00
Datoer:
Hold 9: 26. januar, 27. januar, 17. februar 2009
Deltagere: Max 12 forældre til børn ramt af ADHD
Sted: I Københavnsområdet. Sted oplyses senere.
Undervisere:
Anja Grøndahl: Sygeplejerske, coach, supervisor, stud.pæd.psyk.
Niels-Henrik Sørensen: psykolog cand. psyk.
For yderligere oplysning og tilmelding: www.refleksion.nu
E-mail: anja@refleksion.nu eller telefon: 60 22 20 40
Pris pr. deltager:
Kr. 5200,- Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost, kaffe og kage
Kommunen kan søges om tilskud i henhold til Servicelovens §41,
da kurset er handicaprettet.

Find mere om Anja Grøndahl og kurset på Refleksion.nu

Når du tilmelder dig kurset, så husk at fortæl Anja at du læste om kurset hér på Alt Om ADHD.

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om Forældrekursus ADHD Online hér.

Mvh. Anders Rønnau

www.ronnau.com
www.adhd-coach.com

Styrk dit urolige barn – bog

Styrk dit urolige barn – en vejledning for forældre og behandlere i at udvikle barnets kompetencer
af Michael L. Bloomquist

Styrk dit urolige barnStyrk dit urolige barn

.

Praktiske anvisninger på hvordan man som forældre kan hjælpe et barn med adfærdsvanskeligheder til at udvikle sig socialt og følelsesmæssigt. Med teoretisk baggrundsstof og forslag til behandlere om samarbejde med forældrene

Stjernebørn, indigobørn – hvem er de? – bog

Inger Brochmann har skrevet bogen Stjernebørn, indigobørn – hvem er de?

En ny generation af hyperaktive og hyperintelligente børn er kommet til Jorden med særlige evner og en speciel mission. Derfor er det vigtigt for forældre og undervisere at erkende og understøtte disse børns egenart.

Stjernebørn, indigobørn - hvem er de? Stjernebørn, indigobørn – hvem er de?

.