Indlæg

Genetiske koder

ADHD – er det arv eller miljø?

For nylig skrev jeg om, hvorvidt man skal gå til psykiater og få diagnosen ADHD eller ej. Både det at skrive indlægget og de kommentarer der kom på indlægget, fik mig til at tænke over nogle ting.

Der er bred enighed om, at for at kunne få diagnosen ADHD, så er man nødt til at have problemer. Og det skal være mere end bare almindelige problemer. Man skal have haft dem længe, og de skal påvirke ens dagligdag kraftigt.

Det kan alle, der har mennesker med diagnosen tæt på livet, let blive enige om.

Når det er etableret, så er der flere måder at se på diagnosen. Man kan se på den som et udtryk for at man har en neurobiologisk dysfunktion, der er medfødt, og hvor det eneste der kan gøres er at tage piller for at ad medicinsk vej at rette op på fejlen. Man kan også se på den som et udtryk for en ramme at tale om tingene ud fra, når et menneske har rigtigt mange problemer i livet – problemer af en særlig slags der i særlig grad handler om fokus, opmærksomhed, aktivitetsniveau, etc.

Basalt set kan tankerne koges ned til: Skyldes de problemer man har, når man får diagnosen ADHD, primært arv eller primært miljø?

Det er et spørgsmål, der i ADHD kredse skaber enorm debat, hvor der er to yderpositioner i diskussionen: Dem der mener at ADHD er en dysfunktion i hjernen der er medfødt, – og dem der mener at det er miljømæssige faktorer som kemi i mad og miljø, traumaer i barndomsårene, påvirkninger fra medier som film og computerspil, – og kombinationen af meget følsomme/sårbare børn og deres opdragelse.

Disse to yderpositioner er ligger i modsatte ender af et spektrum, hvor mange befinder sig et sted midt imellem, og mener at der både er noget arv og noget miljø involveret i at mennesker kommer ud i så mange problemer, at de kan få diagnosen ADHD.

Dansk psykiatri er for langt overvejende at finde i den ende af spektret, der handler om arv. Dette kan blandt andet læses ud af den danske referenceprogram, der er lavet af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Danmark med indspark fra bl.a. ADHD foreningen.

ADHD foreningen i Danmark har været en meget udtalt støtte i den ende af spektret, og jeg oplever en opblødning af denne holdning over de seneste år, hvor kræfter foreningen har lagt en mere blød linie, startende på ADHD konferencen i 2008, hvor flere forskellige psykologiske tiltag og ADHD Coaching var på programmet.

I referenceprogrammet fremstilles ADHD som en genetisk betinget lidelse og det anbefales, at medicin er det første et børn med diagnosen ADHD skal behandles med.

Information bragte i fredags en kronik med titlen “Gener og piller er ikke svar på gåden om ADHD” af psykolog Michael Kaster. Michael Kaster er specialist i klinik psykologi og børnesagkyndig ved Statsforvaltningen.

I kronikken tager Kaster et opgør med den fremstilling af ADHD, der er gennemgående for det danske referenceprogram for udredning og behandling af børn med diagnosen ADHD. Kaster henviser bl.a. til senere forskning end den, der er anvendt i referenceprogrammet, og gør rede for hvordan de oprindelige argumenter for at kalde ADHD genetisk baseret er faldet fra hinanden i den senere forskning omkring ADHD. Den forsker, der oprindeligt dokumenterede en genetisk årsag har simpelthen siden valgt at konkludere at han ikke kan finde en genetisk årsag alligevel.

Kaster skriver selv i kommentarerne til sin artikel:

“Børn med ADHD symptomer har det psykisk svært. Symptomerne er i sig selv ikke problemet, på samme måde som en tilbagevendende hovedpine i sig selv ikke er problemet. En tilbagevendende hovedpine vidner om, at der er noget galt et andet sted – i kroppen eller i psyken.

Når et barn er uroligt eller ukoncentreret skal man arbejde på at forstå, hvorfor det er uroligt, og her åbner sig ofte en vifte af årsager, fordi urolighed og manglende koncentration er nogle meget uspecifikke symptomer – på samme måde som en hovedpine er det. Erfaringsmæssigt har jeg fundet, at der altid er tale om angst, i nogen grad tristhed, og altid en eller anden grad af forstyrrelse i de nære relationer. Pointen er altså her, at man bliver NØDT til at interessere sig for baggrunden for symtomerne, for at barnet kan blive hjulpet. Mange (men heldigvis ikke alle) forældre, skoler og institutioner er så optagede af, at symptomerne skal gå væk, fordi de er forstyrrende, og så er det den nemmeste løsning at medicinere barnet. Men det svarer groft sagt til at putte en sok i munden på et skrigende spædbarn – der bliver måske nok ro, men det er næppe en løsning, som barnet får det bedre af.

Konkret skal medicinen erstattes af – og for nogle børn indledningsvis suppleres af:

– kyndig specialpædagogik og/eller
– børneterapi og/eller
– forældrearbejde

Alle tiltag, der foretages, som alternativ til medicinering, skal bygge på en forståelse af, at ADHD symptomerne ikke er tomme. Bag symptomerne er der et barn, der har det psykisk dårligt.”

Interessant!

Hvor står du henne i din forståelse af ADHD?

Mvh. Anders.

Image Credits: Leon Brocard

Læs mere om ADHD Power Mind

Test dine styrker og sæt fokus på det gode i dit liv

Kender du det, at fokus i det daglige ofte kommer til at fokusere meget på de negative ting i vores liv?

Det er ret ærgerligt, for når vi fokuserer på noget, så kommer det til at fylde endnu mere i vores forståelse af os selv og vores liv.

Derfor kan vi med fordel rette vores opmærksomhed på nogle af de styrker og værdifulde sider, som vi alle sammen har.

Hvis du er i tvivl om, hvor du har dine styrker, så er denne test en oplagt mulighed for dig.

Der er dog en lille udfordring.

Testen består af omkring 240 spørgsmål, så den tager noget tid at svare på.

Til gengæld kommer der nogle helt fantastiske svar ud i den anden ende. Svar som kan hjælpe dig til at fokusere på det, der er værdifuldt ved dig selv. Det der kan give dig mulighed for at komme videre ud af det hul, som du måske befinder dig i.

Og det du kan bygge videre på.

Testen hér er en anderkendt psykologisk test inden for området Positiv Psykologi.

Tag testen hér på:

www.viastrengths.org

Og skriv en kommentar nedenfor om, hvad du fandt ud af om dig selv!

Mvh. Anders Rønnau
ADHD Coach

Kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om forskellige ADHD kurser på denne side om ADHD kursus.

Anja Grøndahl fra Refleksion.nu holder igen kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD.

Nedenfor kan du læse mere om kurset.

Forandring ud fra mange perspektiver
Kursus for forældre til børn ramt af ADHD

Vi ønsker på kurset, at invitere jer ind i et rum, som tillader nye måder at tale til hinanden på, nye måder at håndtere problemer på og nye måder at tænke om dig selv, dit barn og ADHD på, således at nye historier af håb, om alle de sjove og dejlige ting dit barn også kan, kan få plads ved siden af problemerne.
Kurset er udviklet i samarbejde mellem sygeplejerske Anja Grøndahl og psykolog cand. psyk. Niels-Henrik Sørensen og tager afsæt i brugbare handlingsorienterede teorier og forandringsværktøjer, f.eks. fra coaching og fra systemisk og narrativ psykologi.

At være forældre til et barn ramt af ADHD, kan være en hverdag med mange udfordringer, konflikter og en skyldfølelse over ikke at gøre det godt nok. Det kan samtidig være utåleligt at erfare, hvordan vores børn hver dag kan opleve lidelse gennem konflikter; gennem ikke at blive mødt og forstået, gennem frustration ved ikke at kunne sortere stimuli og indtryk.

Med fokus på forandringen ud fra mange perspektiver, arbejder vi blandt andet på, at finde og styrke de historier som din familie også rummer, historier der bibringer glæde og færre konflikter i hverdagen. Vi ser på, hvordan vi som forældre kan hjælpe barnet og os selv til at forholde os til vores dagligdag på nye måder.

Vores baggrund
Anja er uddannet sygeplejerske, int. cert. coach, læser til supervisor på DISPUK og læser
pædagogisk psykokolgi på DPU. Anja har arbejdet med ADHD gennem flere år og kender
til forandringen hen i mod en lettere og mere ressourcefyldt hverdag, med familiens styrker
og kvaliteter i centrum.
Niels-Henrik har gennem hele sin uddannelse og sit psykologarbejde i socialpaykiatrien med
unge og i sin private praksis interesseret sig for at udvikle og formidle “tanke og taleværktøjer”
som kan lette det daglige pres og genintroducere glæden og håbet i menneskers liv.
Niels-Henrik er efteruddannet i narrativ teori og praksis v. Dulwich Centre, Australien.

Teori og praktiske øvelser
Kurset gennemføres efter erfaringsbaserede undervisningsprincipper. Du får adgang til og øvelse i at anvende e! ektive værktøjer og metoder i din hverdag. Du vil samtidig få mulighed for, at lære at forstå nogle af dine egne reaktioner, og det vil hjælpe dig i forståelsen af dine omgivelser.
Kurset vil bestå af både teorioplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling i plenum.

Kursusforløb 2008
Kurset henvender sig til forældre med børn, som er ramt af ADHD.
Hvert kursus består af 3 dage og alle dage klokken 9.30 – 15.30
Datoer:
Hold 9: 20. april, 21. april, 11. maj 2009
Deltagere:
Max 12 forældre til børn ramt af ADHD
Sted:
Valby Kulturhus, Systuen, 4. sal
Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
Undervisere:
Anja Grøndahl: Sygeplejerske, int. cert. coach, supervisor, stud.pæd.psyk.
Niels-Henrik Sørensen: psykolog cand. psyk., int. cert. coach
For yderligere oplysning og tilmelding:
www.refleksion.nu
Pris pr. deltager:
Kr. 5200,- Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost og kage
Kommunen kan søges om tilskud i henhold til Servicelovens §41,
da kurset er handicaprettet.

Læs mere om kurset her: www.refleksion.nu

Mvh. Anders Rønnau
www.adhd-coach.com

Kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD

Anja Grøndahl holder kursus for forældre til børn med diagnosen ADHD.

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om Forældrekursus ADHD Online hér.
.

Anja skriver i sit materiale om kurset:

Forandring ud fra mange perspektiver
Kursus for forældre til børn ramt af ADHD

Vi ønsker på kurset, at invitere jer ind i et rum, som tillader nye måder at tale til hinanden på, nye måder at håndtere problemer på og nye måder at tænke om dig selv, dit barn og ADHD på, således at nye historier af håb, om alle de sjove og dejlige ting dit barn også kan, kan få plads ved siden af problemerne.
Kurset er udviklet i samarbejde med psykolog cand. psyk. Niels-Henrik Sørensen og tager afsæt i brugbare handlingsorienterede teorier og forandringsværktøjer, f.eks. fra coaching og fra systemisk og narrativ psykologi.
At være forældre til et barn ramt af ADHD, kan være en hverdag med mange udfordringer, konflikter og en skyldfølelse over ikke at gøre det godt nok. Det kan samtidig være utåleligt at erfare, hvordan vores børn hver dag kan opleve lidelse gennem konflikter; gennem ikke at blive mødt og forstået, gennem frustration ved ikke at kunne sortere stimuli og indtryk.
Med fokus på forandringen ud fra mange perspektiver, arbejder vi blandt andet på, at finde og styrke de historier som din familie også rummer, historier der bibringer glæde og færre konflikter i hverdagen. Vi ser på, hvordan vi som forældre kan hjælpe barnet og os selv til at forholde os til vores dagligdag på nye måder.

Vores baggrund
Anja er uddannet sygeplejerske, coach, supervisor og læser pædagigisk psykokolgi på DPU. Hun har arbejdet med ADHD gennem flere år og kender til forandringen hen i mod en lettere
og mere ressourcefyldt hverdag, med familiens styrker og kvaliteter i centrum.
Niels-Henrik har gennem hele sin uddannelse og sit psykologarbejde i socialpaykiatrien med unge og i sin private praksis interesseret sig for at udvikle og formidle “tanke og taleværktøjer”
som kan lette det daglige pres og genintroducere glæden og håbet i menneskers liv. Niels-Henrik er efteruddannet i narrativ teori og praksis v. Dulwich Centre, Australien.

Teori og praktiske øvelser
Kurset gennemføres efter erfaringsbaserede undervisningsprincipper. Du får adgang til og øvelse
i at anvende effektive værktøjer og metoder i din hverdag. Du vil samtidig få mulighed for, at lære at forstå nogle af dine egne reaktioner, og det vil hjælpe dig i forståelsen af dine omgivelser.
Kurset vil bestå af både teorioplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling i plenum.

Kursusforløb 2008
Kurset henvender sig til forældre med børn, som er ramt af ADHD.
Hvert kursus består af 3 dage og alle dage klokken 9.30 – 16.00
Datoer:
Hold 9: 26. januar, 27. januar, 17. februar 2009
Deltagere: Max 12 forældre til børn ramt af ADHD
Sted: I Københavnsområdet. Sted oplyses senere.
Undervisere:
Anja Grøndahl: Sygeplejerske, coach, supervisor, stud.pæd.psyk.
Niels-Henrik Sørensen: psykolog cand. psyk.
For yderligere oplysning og tilmelding: www.refleksion.nu
E-mail: anja@refleksion.nu eller telefon: 60 22 20 40
Pris pr. deltager:
Kr. 5200,- Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost, kaffe og kage
Kommunen kan søges om tilskud i henhold til Servicelovens §41,
da kurset er handicaprettet.

Find mere om Anja Grøndahl og kurset på Refleksion.nu

Når du tilmelder dig kurset, så husk at fortæl Anja at du læste om kurset hér på Alt Om ADHD.

UPDATE: Dette kursus er afholdt! Du kan læse om Forældrekursus ADHD Online hér.

Mvh. Anders Rønnau

www.ronnau.com
www.adhd-coach.com