Indlæg

Sir Ken Robinson om behovet for et nyt paradigme indenfor uddannelse for at kunne rumme vores børn

Sir Ken Robinson er en begavet tænker og taler, og jeg oplever at hans budskaber rummer en stor mængde forståelse for vores børns situationer. Jeg har i tidligere artikler skrevet om hans arbejde.

Robinson er internationalt anerkendt for sit engagement i at skabe forståelse for en ny type undervisning, en ny tilgang til kreativitet og børns potentiale, i folkeskolen. Han taler om et nyt paradigme indenfor uddannelse, altså en helt grundlæggende ny måde at tænke på uddannelse. Et af hans hovedargumenter er at undersøgelser har vist at børnehavebørn er helt vildt kreative, og at den kreativitet lige så stille forsvinder ud af dem, som de uddannes mere og mere. Han taler om at uddanne folk ud af deres kreativitet.

I denne video taler han direkte om børn med diagnosen ADHD. I hans optik er børn med diagnosen ADHD, børn der har behov for en moderne form for undervisning, der i højere grad taler til moderne hjerner og i højere grad gør det forståeligt hvad relevansen af undervisningen er. Når vi ikke gør det, så mister vi børnene tidligt i systemet, – og så bliver vi nødt til at holde dem ud eller holde dem ude gennem resten af skolegangen.

Sir Ken Robinson kalder en spade for en spade, og videoen hér er fra RSA Animate, så den er vidunderligt illustreret. Illustrationerne understreger nogle af pointerne, og man kan med fordel huske at tegningerne er ikke Robinsons, – de er tegnerens fortolkning og er først kommet til senere.

Husk at holde tungen lige i munden. Hvis du har svært ved at følge med i det engelske, så kan du bare læne dig tilbage og nyde de lækre tegninger.

Hvis du modtager denne artikel i din mail, så kan du se videoen hér.

Hvad tænker du om hans syn på tingene?

Mvh. Anders.

Gratis oplæg om ADHD Coaching på skoler i Storkøbenhavn

For nylig skrev jeg om et gratis foredrag om ADHD Coaching i Huset 111C.

Hér kan du læse om, hvordan du får et gratis foredrag om ADHD Coaching ud på din eller dit barns skole eller institution.

Jeg har erfaret, at der blandt forældre, lærere og pædagoger er en stor interesse for ADHD Coaching, og de muligheder der er i den coachende tilgang til børn og unge med diagnosen ADHD. Det kan jeg i sagens natur godt forstå, fordi jeg oplever at arbejdet med børnene og de unge gør så stor forskel for dem.

Som et særtilbud i efteråret 2010 tilbyder jeg derfor at komme ud på skoler og institutioner i Storkøbenhavn og holde et gratis oplæg om ADHD Coaching, om den coachende tilgang til børn og unge med diagnosen ADHD og problematisk adfærd i øvrigt – og om nogle af de værktøjer, som jeg bruger i det daglige arbejde med børn, unge og voksne med diagnosen ADHD .

Mit foredrag om ADHD Coaching henvender sig til både forældre, lærere og pædagoger. Alle vil få et nyt syn på, hvordan man kan gå til børnene og de unge, og deltagerne får konkrete værktøjer med sig, som de kan arbejde videre med selv.

Temaet for oplægget er:

  • ADHD – En adfærdsdiagnose
  • Coaching – Målbevidst dialog
  • ADHD Coaching – Temaer, muligheder
  • Grundforudsætninger – Den coachende tilgang
  • Modeling – En metode til at afkode mentale mønstre
  • Eksternalisering – Forstå barnet bedre
  • Målrammetænkning – Tænk i muligheder og forandringer
  • Negationer og positioner – Opmærksomhed på sproget

Oplægget tager halvanden time inklusiv spørgsmål.

Mit eneste krav er, at du samler minimum 20 personer, som har lyst til at høre oplægget. Det kan være forældre, lærere og pædagoger enten hver for sig eller blandet.

Der bliver i sagens natur en grænse for, hvor mange foredrag jeg kan holde, så hvis du er interesseret i at få mig ud på en skole eller institution, så begynd at lave arrangementer med det samme.

Jeg kommer naturligvis også gerne ud på skoler udenfor Storkøbenhavn, og så bliver jeg nødt til at tage penge for det. I ånden af disse gratis oplæg, så bliver oplæg uden for Storkøbenhavn også billige i efteråret. Kontakt mig for et tilbud.

Læs mere om foredraget hér – og læs mere om mig hér.

Hav en dejlig sommerdag.

Mvh. Anders.

Basen CPH – skole/dagbehandling og bosted – København

Basen skriver:

Basen Skole/ dagbehandling ligger på Carl Nielsens Allé på Ydre Østerbro, på det gamle Øresundshospital. Skolen har plads til 18 børn og unge, de fleste af de unge bor hjemme, men enkelte af de unge er anbragt uden for eget hjem.

Basen Bosted ligger i Holsteinsgade på Indre Østerbro i KFUK’s ejendom. Vi har plads til 6 unge inde i vores hus og vi har 2 unge der bor ude i hybler. Vi disponerer over to store herskabslejligheder på 1. og 2. sal. Der er kontor, køkken, opholdsstue, spisestue på 1. sal, på 2. sal bor de unge.

Visitationen foregår via egen sagsbehandler.
Ved visitation kontaktes Forstander Mette Tellerup, mobil 2730 4982.

Det er ikke en forudsætning, at en ung er indskrevet på skolen og bostedet samtidigt.

Læs mere om Basen på deres hjemmeside www.basencph.dk.

/Anders Rønnau

www.ronnau.com

www.adhd-coach.com

Barn i bevægelse – bog

Barn i bevægelse – Om at være forældre til et barn med OCD og ADHD/DAMP
af Lotte Gerdes

Barn i bevægelseBarn i bevægelse – af Lotte Gerdes

.

Lotte Gerdes og hendes mand er forældre til en dreng med OCD og ADHD/DAMP. Gennem en årrække har hun skrevet dagbog om dagligdagen for en familie, hvor et barn lider af tvangstanker og tvangshandlinger samt er hyperaktivt på grund af DAMP. OCD står for Obsessive Compulsive Disorder og ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Bogen beskriver familielivet på tæt hold og giver indblik i konflikter, samarbejde, nederlag, succes og i det hele taget erfaringer med at have OCD og/eller ADHD/DAMP inde på livet.
Det er første gang, der udkommer en dansk bog om dette emne med sigte på pårørende, sundhedspersonale med kontakt til disse patienter samt pædagoger og lærere i grundskolen, hvor DAMP kan udgøre er utroligt stort problem.

Bogen sigter på at give støtte til pårørende og ligestillede familier med OCD og/eller ADHD/DAMP-ramte børn. Bogen har også som formål at give oplysning for behandlere, sundhedspersonale samt pædagoger og lærere.

Lotte Gerdes er journalist med speciale i at skrive for nettet. Hun bor i Østjylland med sin mand og to børn.

Find flere bøger om ADHD her

Styr dig lige – bog

Styr dig lige – urolige børn og unge i skole og hjem, med og uden ADHD
af Anne-Merete Hallas-Møller

Styr dig ligeStyr dig lige

.

Nogle børn og unge har en mere end almindelig urolig adfærd. Der opstår jævnligt rod, kaos og konflikter omkring dem, og de opfattes tit som irriterende og frække. Derfor lever de et liv med kritik og skældud, men krav om at ´styre sig´ preller tilsyneladende af på dem. Folkeskolen har som regel svært ved at rumme dem. Nogle af disse børn og unge har ADHD, der er et usynligt handicap. Andre har vanskeligheder, der minder om det.

Styr dig lige er skrevet af en mor til en søn med ADHD. Hun formidler på et tilgængeligt niveau viden om ADHD med udgangspunkt i den amerikanske forsker Russell Barkleys teori. Hverdagens udfordringer illustreres gennem interview med mennesker, der lever eller arbejder med børn med ADHD.
Der gives inspiration til handlemuligheder i skole og hjem baseret på tanken om, at kun gennem ændring af egen adfærd kan vi bidrage til at skabe ro i kaos.

Bogen er tænkt til forældre, men kan med stort udbytte læses af alle, der har urolige børn og unge inde på livet. Det være sig familie og omgangskreds som studerende og professionelle på området. Den kan læses kronologisk eller anvendes som opslagsbog.

Find flere bøger om ADHD her

Firkløverskolen – specialskole Randers

Firkløverskolen er et tilbud under Randers Kommune til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær DAMP/ADHD.

Skolen har 160 elever fordelt på fire afdelinger. De tre afdelinger dækker hver sit geografiske område. Mørke dækker Århus Nord og størstedelen af Djursland, Jebjerg dækker kommunerne omkring Randers og Låsby dækker kommunerne omkring Silkeborg. Afdelingen i Paderup er for unge i 9, 10. og 11. klasse. I Paderup findes ligeledes den centrale administration. Uddannelses- og udviklingsafdelingen dækker alle 4 afdelinger.

Find skolen her

Kost, adfærd, indlæringsevne – bog

Frede Bräuner har som folkeskolelærer beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på Midtbyens Ungdomsskole i Århus. Han fungerer nu som konsulent og foredragsholder.

Frede Bräuner er fortaler for den holdning, at ernæring, opdragelse, undervisning og omsorg hænger sammen og søger i sin skribent- og foredragsvirksomhed at formidle dette gennem udtryksmåder som humor og fortællinger.

Kost, adfærd, indlæringsevneKost, adfærd, indlæringsevne

.

Læs mere om Frede Bräuners arbejde her

Find flere bøger om ADHD her

Klogepiller hjælper læsehæmmede børn til at læse

Naturli’ skriver:

“Klogepiller hjælper læsehæmmede børn til at læse

Iben Hanneborg og Jørn Dahlstrøm besluttede at afprøve et nyt fiskeolieprodukt på stærkt læsehæmmede børn på skolen, hvor de arbejdede – og resultatet var overbevisende. Stabilitet og koncentration er nøgleordene.

”Jeg havde faktisk ikke turdet håbe på, at hun nogen- sinde ville kunne lære at læse,” udbrød psykologen. ”Men nu sidder hun derinde og læser, og så synes jeg, at hun pludselig har fået mere ro ind i sit liv. Før skulle hun følge med alle mulige andre steder, men nu har hun pludselig opdaget, at der er noget spændende ved de der bogstaver!””

Læs hele artiklen

De er jo normalt begavede

Undervisere.dk skriver:
“De er jo normalt begavede Gyldenstenskolens afdeling i Frederikssund for elever med ADHD arbejder målrettet for at give eleverne en skolehverdag, som ikke blot fungerer, men også forbereder dem til afgangsprøve og videre skolegang”

“Der blev givet fem 10-taller, da der i marts for anden gang blev holdt terminsprøver på Kølholm, en afdeling for elever med ADHD under Gyldenstenskolen i Frederikssund. I disse dage går den første elev nogensinde til afgangsprøve på Kølholm. At skolen er blevet en prøveskole, skyldes ikke blot lovændringen, der gør afgangsprøverne obligatoriske. I flere år har lærere og pædagoger fokuseret på at sikre, at eleverne lærte det almindelige pensum i de centrale fag:

»Vores elever er jo normalt begavede børn med svær ADHD«, siger viceinspektør Charlotte Nørgaard.”

Læs hele artiklen