Supervision af fagfolk

Supervision af fagfolk er et tilbud til skoler og institutioner, hvor der er problemer med at håndtere børn og unge med diagnosen ADHD.

Hvad er supervision
Supervision er samtaler med lærere, pædagoger og sagsbehandlere, der ønsker at få en ny forståelse og idéer til at forandre på tingene.

Supervision betyder overblik, og er en måde at arbejde med at skabe et bedre personligt og fagligt overblik over sine forståelses- og handlemuligheder.

I en supervisionssamtale tager vi udgangspunkt i de udfordringer, den superviserede oplever i forbindelse med sit arbejde. Min rolle er at hjælpe vedkommende til at finde nye perspektiver, nye tilgange, og nye forståelser, – for derved at hjælpe vedkommende til at klare sig igennem den udfordrende situation på en konstruktiv måde.

Supervisionen foregår på et coachende grundlag med udgangspunkt i NLP, systemisk tænkning, narrativ teori og moderne psykologi. Den coachende tilgang suppleres derfor med diverse modeller og forståelsesrammer, der giver indsigt i egen og andres tænkning, ligesom det giver mulighed for refleksion fra helikopterperspektivet – og værktøjer til at kunne bevare dette perspektiv.

Supervision som kompetenceudvikling
Supervision kan bruges som en del af den systematiske kompetenceudvikling for lærere, pædagoger og sagsbehandlere.

Emner som den enkelte lærer, pædagog eller sagsbehandler kan tage op, kan strække sig vidt. Det kan være undervisningsmæssige udfordringer i forhold til enkelte børn eller klasser. Det kan være udfordringer i forhold egen personlige stil og pædagogik, hvis der er noget der ikke virker eller udvikler sig som det skal. Og det kan være alt fra organisatoriske udfordringer til stress, angst og manglende energi og overblik i arbejdet.

Der er også mulighed for gruppesupervision, hvor vi tager udgangspunkt i enkelte problemstillinger, og arbejder med gruppen som reflekterende team.

For nærmere information og booking
Kontakt ADHD Coach Anders Rønnau på mail eller telefon på 26 24 22 20.

Læs også om ADHD Professionel uddannelsen for lærere, pædagoger, sagsbehandlere og andre der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD.