Indlæg

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Center for Ligebehandling af Handicappede skriver:
Center for Ligebehandling af Handicappede satte i 2004 fokus på kompensation til voksne med ADHD. Undersøgelsen viste blandt andet, at der er et behov for formidling af viden om ADHD til kommunerne. I 2005 har centret fulgt op på undersøgelsen fra 2004, blandt andet for at finde ud af om voksne med ADHD oplever, at de får den hjælp fra kommunen, som de har behov for. Deltagerne i undersøgelsen fortæller, at det er svært at få kompensation for deres handicap, så de kan klare sig i hverdagen på lige fod med andre. Undersøgelserne i 2005 og 2004 peger samtidig på, at mange har glæde af en støttekontaktperson, der kan hjælpe med at få styr på et til tider kaotisk liv.
Download rapporten

Internationale blogs om ADHD

Blog Catalog forsøger at samle en liste over alle blogs, der har ADHD som tema. Hvis du vil læse med, så er hér til en lang nat…

http://www.blogcatalog.com/topic/adhd/

ADHD hos voksne

Oversigtsartikel i Ugeskrift for Læger:
“Ifølge epidemiologiske undersøgelser opfylder 1-2% af den voksne befolkning kriterierne for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). En del af disse har et behandlingsbehov, som i øjeblikket ikke er opfyldt. …”
Læs artiklen ADHD hos voksne