Indlæg

Handicaptillæg fra SU Styrelsen

Handicaptillæg
Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU’en, når du læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse – altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU’en. Det kaldes derfor ‘Handicaptillæg’.

Læs mere om handicaptillæg

Autisme- og ADHD-børn taber på kommunal tilbagetrækning

DR’s P4 Østjylland skriver:
“Børn med handicap som autisme og ADHD bliver de helt store tabere, hvis kommunerne trækker dem ud af specialskolerne og beholder dem inden for kommunernes egne grænser.
Det mener skoleinspektør Nis Christensen fra specialskolen Firkløverskolen i Randers:
– Det vil kræve enorme resurser fra kommuerne at kunne opbygge så speciel en ekspertise, som det er at have med de her børn at gøre, siger Nis Christensen.”

Læs hele artiklen