Indlæg

Fremtiden Nord Syd – alternativ til anbringelse

Fremtiden Nord Syd rådgiver kommuner omkring at gøre en særlig indsats for borgere med særlige behov. Vi rådgiver kommunerne om:

 • Støtte til unge og voksne borgere med ADHD eller Aspergers Syndrom – omkring bolig, arbejde, fritid og sociale relationer.
 • Støtte til unge og voksne borgere – omkring at finde job og få uddannelse.
 • Støtte til familier med børn med ADHD, Aspergers Syndrom eller Tourettes Syndrom ned til 5 år.
 • Støtte til misbrugere, der ønsker at komme fri af misbruget og få et andet indhold i livet.
 • Fremtiden Nord Syd er et alternativ til anbringelse – med bedre resultater og lavere økonomiske omkostninger.

  Fremtiden Nord Syd har hjemme i Ølstykke og Sakskøbing

  Læs mere om Fremtiden Nord Syd her

  Specialpædagogisk støtte (SPS) fra SU Styrelsen

  Specialpædagogisk støtte (SPS)
  SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.
  Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område.
  Støtteordningerne er funderet i forskellige lovgivninger med betydning for de enkelte ordningers målgrupper, støtteformer mv. Hvert af områderne har en særlig side:

 • Erhvervsuddannelser
 • Frie grundskoler
 • Frie kostskoler
 • Gymnasier og hf
 • SOSU og PGU
 • Videregående uddannelser
 • Læs mere hos SU Styrelsen

  Handicaptillæg fra SU Styrelsen

  Handicaptillæg
  Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU’en, når du læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse – altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU’en. Det kaldes derfor ‘Handicaptillæg’.

  Læs mere om handicaptillæg

  Aftale om satspuljen – går til sårbare og udsatte grupper

  Folkesundhed.dk skriver:

  “Sundhedsområdet får med den nye satspuljeaftale knap 1,4 milliarder kroner, som især skal gå til sårbare og udsatte grupper.
  Satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 er nu forhandlet på plads. Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

  Med aftalen styrker partierne indsatsen på sundhedsområdet inden for tre hovedområder:

  Mennesker med sindslidelser
  Mennesker med handicap
  Særligt udsatte grupper.”

  Læs hele artiklen

  Læs aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012