Indlæg

Specialpædagogisk støtte (SPS) fra SU Styrelsen

Specialpædagogisk støtte (SPS)
SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område.
Støtteordningerne er funderet i forskellige lovgivninger med betydning for de enkelte ordningers målgrupper, støtteformer mv. Hvert af områderne har en særlig side:

 • Erhvervsuddannelser
 • Frie grundskoler
 • Frie kostskoler
 • Gymnasier og hf
 • SOSU og PGU
 • Videregående uddannelser
 • Læs mere hos SU Styrelsen

  Handicaptillæg fra SU Styrelsen

  Handicaptillæg
  Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU’en, når du læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse – altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU’en. Det kaldes derfor ‘Handicaptillæg’.

  Læs mere om handicaptillæg